Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu alfa-zdravi.cz platné od 1. 9. 2016

 

Fakturační adresa:

Michaela Máchová Brendlová
Jahnova 1076/11
Ostrava Mariánské - Hory,  709 00
IC 748 64 645
Číslo účtu: 670100-2208330024/6210

____________________________________________________________________________________________________

Obchodní podmínky upravují vztahy, práva a povinnosti mezi provozovatelem a zákazníkem internetového obchodu www.alfa-zdravi.cz

Provozovatelem tohoto internetového obchodu je Michaela Máchová Brendlová bydlištěm Jahnova 956/11, 709 00, Ostrava - Mariánské Hory

Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím systému internetového obchodu odešle řádnou objednávku.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Nestanoví-li tyto všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice.

 

Práva a povinnosti kupujícího

Zákazník je povinen zaplatit za zboží kupní cenu a převzít dodané zboží v souladu se smlouvou.

Pokud provozovatel vebovích stránek www.alfa-zdravi.cz objednané zboží odešle, má zákazník povinnost zboží převzít a zaplatit celou částku (pokud zboží nezaplatil předem). Pokud tak neučiní provozovatel má právo vyžadovat pokutu ve výši objednávky i s cenou poštovného.

Jestliže zákazník nezajistí zaplacení kupní ceny v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené provozovatelem, může provozovatel od smlouvy odstoupit. Přiměřená lhůta na zaplacení celkové částky i s poštovným je stanovená na 1 měsíc od odeslání závazné objednávky.

 

Skladování

Některé potraviny je po doručení třeba neprodleně uložit do ledničky u Vás doma. Vzhledem k povaze přírodních a nechemicky ošetřených potravin klademe na skladování zvláštní důraz. Po převozu k Vám domů je třeba ale pokračovat ve správném skladování i ve Vaší spíži nebo ledničce. Doporučujeme proto přesypat potraviny z originalních přepravovacích papírových pytlíků do nádob, které vytvoří podmínky skladování v suchu a chladu. Mnohé organické potraviny totiž rychle vysychají a ztrácejí na hmotnosti a nebo naopak jsou náchylné k plesnivění. Většina potravin ze sortimentu e-shopu www.alfa-zdravi.cz se správně skladuje při teplotě do dvaceti stupňů celsia a relativní vlhkosti do sedmdesáti procent. Pokud jsou podmínky skladování jinak specifické, je to uvedeno v popisu produktu.

Povinností zákazníka je zkontrolovat kvalitu dodaných produktů. Vzhledem k rychlé proměně organických potravin při nesprávném skladování můžeme řešit vaši nespokojenost pouze do 14ti dnů od převzetí zásilky.

 

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které poskytne kupující v průběhu využívání tohoto internetového obchodu, jsou považovány za důvěrné a chráněné na základě zákona č. 101/2000 Sb. Provozovatel se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetím osobám.

Odesláním objednávky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. S ohledem na neustále se měnící nabídku, zasíláme kupujícím pravidelné informační e-maily s aktualitami a zajímavostmi. Každý kupující má možnost se od něj odhlásit odesláním informačního e-mailu na brendlova@seznam.cz

 

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Předností mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je jeho rychlost a bezplatnost, přičemž cílem řízení je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. Věcně příslušným subjektem je v případě sporu mezi společností Alfa zdraví a spotřebitelem Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15,120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.coi.cz, kde je k dispozici též webový formulář návrhu na zahájení řízení. Dále může být příslušným i jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, ministerstvo vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na svých internetových stránkách https://www.mpo.cz a průběžně jej aktualizuje.

 

Stížnosti / Řešení sporů
Od 15. února 2016 zřídila Evropská komise platformu pro mimosoudní řešení sporů. Spotřebitelé tak budou mít možnost řešit (přeshraniční) spory ohledně svých on-line objednávek i bez pomoci soudu. Platforma pro mimosoudní řešení sporů je dostupná na externí internetové stránce https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Rozvoz zboží až do domu

Při nákupu nad 1000Kč jsme schopni v rámci Ostravy rozvést zboží až k Vám domů. Poplatek za dovoz zboží účtujeme 50Kč.

Při nákupu nad 3000Kč doprava v rámci Ostravy ZDARMA.

 

Tyto podmínky ve spojení s objednávkou představují úplnou dohodu o kupní smlouvě, která se řídí českým právem.

Vyhledávání

Kontakt

Alfa zdraví Jahnova 11
Ostrava Mariánské - Hory
709 00
IC: 748 64 645
www.alfa-zdravi.cz
Tel. č. : 608 183 501