Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu alfa-zdravi.cz platné od 1. 1. 2019

 

Fakturační adresa:

Michaela Máchová Brendlová
Bělá 173

Bělá, 747 23

IC 748 64 645
Číslo účtu: 670100-2208330024/6210

____________________________________________________________________________________________________

Obchodní podmínky upravují vztahy, práva a povinnosti mezi provozovatelem a zákazníkem internetového obchodu www.alfa-zdravi.cz

Provozovatelem tohoto internetového obchodu je Michaela Máchová Brendlová bydlištěm Bělá 173, Bělá, 747 23.

Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím systému internetového obchodu odešle řádnou objednávku.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Nestanoví-li tyto všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice.

 

Práva a povinnosti kupujícího

Zákazník je povinen zaplatit za zboží kupní cenu a převzít dodané zboží v souladu se smlouvou.

Pokud provozovatel webových stránek www.alfa-zdravi.cz objednané zboží odešle, má zákazník povinnost zboží převzít a zaplatit celou částku (pokud zboží nezaplatil předem). Pokud tak neučiní provozovatel má právo vyžadovat pokutu ve výši objednávky i s cenou poštovného.

Jestliže zákazník nezajistí zaplacení kupní ceny v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené provozovatelem, může provozovatel od smlouvy odstoupit. Přiměřená lhůta na zaplacení celkové částky i s poštovným je stanovená na 1 měsíc od odeslání závazné objednávky.

 

Skladování

Některé potraviny je po doručení třeba neprodleně uložit do ledničky u Vás doma. Vzhledem k povaze přírodních a nechemicky ošetřených potravin klademe na skladování zvláštní důraz. Po převozu k Vám domů je třeba ale pokračovat ve správném skladování i ve Vaší spíži nebo ledničce. Doporučujeme proto přesypat potraviny z papírových pytlíků do nádob, které vytvoří podmínky skladování v suchu a chladu. Mnohé potraviny totiž rychle vysychají a ztrácejí na hmotnosti a nebo naopak jsou náchylné k plesnivění. Většina potravin ze sortimentu e-shopu www.alfa-zdravi.cz se správně skladuje při teplotě do patnácti stupňů celsia a relativní vlhkosti do sedmdesáti procent. Pokud jsou podmínky skladování jinak specifické, je to uvedeno v popisu produktu.

Povinností zákazníka je zkontrolovat kvalitu dodaných produktů. Vzhledem k rychlé proměně potravin při nesprávném skladování můžeme řešit vaši nespokojenost pouze do 2 dnů od převzetí zásilky.

 

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které poskytne kupující v průběhu využívání tohoto internetového obchodu, jsou považovány za důvěrné a chráněné na základě zákona č. 101/2000 Sb. Provozovatel se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetím osobám.

Odesláním objednávky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. S ohledem na neustále se měnící nabídku, zasíláme kupujícím pravidelné informační e-maily s aktualitami a zajímavostmi. Každý kupující má možnost se od něj odhlásit odesláním informačního e-mailu na brendlova@seznam.cz

 

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Předností mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je jeho rychlost a bezplatnost, přičemž cílem řízení je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. Věcně příslušným subjektem je v případě sporu mezi společností Alfa zdraví a spotřebitelem Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15,120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.coi.cz, kde je k dispozici též webový formulář návrhu na zahájení řízení. Dále může být příslušným i jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, ministerstvo vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na svých internetových stránkách https://www.mpo.cz a průběžně jej aktualizuje.

 

Stížnosti / Řešení sporů
Od 15. února 2016 zřídila Evropská komise platformu pro mimosoudní řešení sporů. Spotřebitelé tak budou mít možnost řešit (přeshraniční) spory ohledně svých on-line objednávek i bez pomoci soudu. Platforma pro mimosoudní řešení sporů je dostupná na externí internetové stránce https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Tyto podmínky ve spojení s objednávkou představují úplnou dohodu o kupní smlouvě, která se řídí českým právem.

Vyhledávání

Kontakt

Alfa zdraví Bělá 173
Bělá
747 23
IC: 748 64 645
www.alfa-zdravi.cz
Tel. č. : 608 183 501